13 grudnia 2021

Bądź konsekwentny

Dzieci mają bardzo silną potrzebę porządku. Porządek w otoczeniu to nie tylko przedmioty na swoim miejscu, to także rytuały, które każdego dnia po przez swoją przewidywalność dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Jasno określone zasady funkcjonowania w danej grupie, przewidywalność reakcji rodziców na dane zachowanie tworzą ramy, w których dziecko może się prawidłowo rozwijać. Bardzo ważne w procesie wychowawczym jest ustalenie wspólnie z dzieckiem zasad, do których przestrzegania zobowiązany jest każdy członek rodziny. Na początku ustalmy tylko kilka zasad, które uda nam się konsekwentnie przestrzegać.  Brak konsekwencji rodziców względem ustalonych zasad zaburza porządek, dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, czuje się zagrożone i nieszczęśliwe. W takiej sytuacji dziecko może mieć problemy z koncentracją, może stać się agresywne, może zachowywać się w sposób dla nas niezrozumiały. Będzie to wołanie dziecka o pomoc w przywróceniu dotychczasowego porządku. Konsekwencja rodzica w przestrzeganiu wspólnie ustalonych zasad odgrywa w procesie wychowawczym bardzo ważną rolę.