poznajmy się

rozwój

organizacja

Uczniowie wszystkich klas zajmują tą samą przestrzeń. Dzięki temu po zakończeniu lekcji z danego przedmiotu mogą spędzać czas z uczniami z młodszych i starszych klas. Mają także możliwość uczestniczenia w lekcji klas programowo wyższych lub niższych. Dzięki temu mogą nadrabiać zaległości lub poszerzać zasób swojej wiedzy.   

 

Uczniowie indywidualnie wybierają przedmioty, które rozszerzają oraz mają możliwość zmiany swojej decyzji w trakcie całego  etapu edukacyjnegoDlaczego jest to ważne?  Gdy człowiek ma szesnaście lat, idzie do liceum, wybiera profil dalszego kształcenia - przedmioty, z których chce zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Ten wybór wpłynie na to, na jakim kierunku będzie miał możliwość studiować, za cztery lata. Od tej decyzji, podejmowanej w wieku szesnastu lat zależy jego przyszłość. Czy szesnastolatek może mieć pewność, że to, co dziś go interesuje będzie go nadal pasjonować za cztery lata? Czy zawód, który zdobędzie da mu radość na resztę życia? Czy Ty jako dorosły człowiek jesteś w stanie przewidzieć, co będzie dla Ciebie ważne za kilka lat, gdy nie miałeś jeszcze możliwości zgłębić dziedzin wiedzy, które teraz wzbudzają Twoje zainteresowanie? Jeśli Twoje dziecko nie wybierze biologii, chemii czy fizyki, to zamyka sobie drogę do studiowania medycyny. Jeli nie zdecyduje się na historię, wiedzę o społeczeństwie czy matematykę, to nie będzie mógł studiować prawa. Gdy nie będzie zdawał matury z jednego z przedmiotów, które są wymagane w procesie rekrutacyjnym, to dostanie zero punktów i jego szanse drastycznie maleją. My proponujemy możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym każdego przedmiotu. Indywidualny plan rozwoju każdego ucznia daje nam taką sposobność. Praca indywidualna z nauczycielami przedmiotowymi otwiera przed nastolatkami zupełnie nowe możliwości. Uczeń w każdym momencie może zmienić decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Tylko od jego zaangażowania i determinacji zależy poziom wiedzy i umiejętności jaki osiągnie. Każdy uczeń ma nieograniczone możliwości.

 

Dlaczego w Liceum Ogólnokształcącym Realizacja nie ma zadań domowych?

 

Człowiek uczy się bez przerwy, nie tylko czytając książki, poszukując informacji, zdobywając wiedzę i nowe umiejętności, ale także patrząc przez okno, obserwując przechodniów na ulicy, rozmawiając z przyjaciółmi i przypadkowymi osobami spotkanymi w sklepie, kinie, czy teatrze. Proces uczenia się, to duży wysiłek dla naszego mózgu, który potrzebuje czasu i spokoju, by przyswoić, utrwalić i zapisać nowe informacje. Bez czasu wolnego nawet najbardziej aktywny dzień, pełen bodźców i nowej wiedzy może okazać się stracony. Nasi uczniowie w szkole zdobywają wiedzę, rozwiązują zadania i poszukują informacji na nurtujące ich tematy, nie ma więc takiej potrzeby, by nauczyciele zadawali im zadania domowe. Czas po szkole mogą przeznaczyć na budowanie relacji z rodziną i przyjaciółmi, rozwijanie zainteresowań, sport, swobodną zabawę lubleniuchowanie. Potrzebują odpoczynku i relaksu, by następnego dnia ich mózgi były gotowe na zdobywanie nowej wiedzy.

 

Dlaczego w Liceum Ogólnokształcącym Realizacja stosujemy oceny opisowe na wszystkich etapach edukacji?

 

Ocena numeryczna nie tylko nie motywuje do działania ale także wzbudza sprzeciw, opór, wywołuje agresję, poczucie winy lub wstyd. Nic dziwnego - w końcu jest narzędziem przemocy. Nauczyciele rozmawiając z uczniami w codziennych, ale także trudnych sytuacjach, stosują czystą obserwację pozbawioną osądów i sądów wartościujących. To informacje wiernie oddające rzeczywistość na temat tego, co zrobiły lub powiedział uczeń. Nie ma tu miejsca na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są pierwszym krokiem na drodze do sformułowania informacji zwrotnej na temat postępów ucznia, rozwiązania konfliktu lub wyrażenia wdzięczności, to początek każdej komunikacji. We wszystkich klasach nauczyciele stosują oceny opisowe, które są bardzo szczegółową informacją na temat zdobytej wiedzy, umiejętności i zainteresowań każdego ucznia. Uczniowie każdego dnia uczą się dokonywać samooceny w procesie edukacyjnym.

 

Dlaczego w Liceum Ogólnokształcącym Realizacja nie ma sprawdzianów, klasówek czy kartkówek?

 

W malej grupie nauczyciele doskonale znają każdego ucznia, mają też możliwość obserwować i monitorować postępy uczniów każdego dnia i podczas każdej rozmowy. Na podstawie swoich obserwacji dostosowują program nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia.  Nie ma więc potrzeby sprawdzać uczniów w formie sprawdzianów, czy kartkówek. Dzięki temu nasi uczniowie nie doświadczają stresu, który negatywnie wpływa na proces przyswajania wiedzy i rozwoju. 

 

Dlaczego w Liceum Ogólnokształcącym Realizacja chcemy przygotować uczniów do życia, a nie tylko do egzaminów?

 

Nie mamy pojęcia jak będzie wyglądał nasz świat za 20 lat, gdy nasze nastolatki będą w naszym wieku. Czego powinniśmy ich nauczyć? Jaka wiedza przyda im się w życiu? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, dlatego stworzyliśmy im nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji pożądanych społecznie. Dlatego uczniowie w grupie mieszanej wiekowo uczą się robić prawdziwe rzeczy, w prawdziwym świecie. Nastolatek jest budowniczym samego siebie, stopniowo staje się samodzielne i niezależne, uczy się dokonywać wyborów i samooceny, rozwija empatię i umiejętność współpracy, jest wewnętrznie zdyscyplinowane, potrafi wyrażać swoje poglądy i uczucia szanując potrzeby innych.  Chcemy, aby ci młodzi ludzie przygotowali się do życia, a nie tylko do egzaminów. Chcemy oczywiście, by zdawali egzaminy z łatwością, ale korzystając ze zdobytych wcześniej zasobów.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE REALIZACJA