potrzeba SZACUNKU

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba EMPATII

potrzeba WSPARCIA

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ

potrzeba TROSKI O INNYCH

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba SZACUNKU

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba WSPÓŁPRACY