potrzeba SZACUNKU

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba KONTAKTU

potrzeba TROSKI O INNYCH

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba WSPARCIA

potrzeba EMPATII

potrzeba WSPÓŁPRACY