potrzeba DOCENIENIA

potrzeba HARMONII

potrzeba JEDNOŚCI

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba EMAPTII

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba SZACUNKU

potrzeba PRZYNALEŻNOŚCI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ