potrzeba PRZYGODY

potrzeba PLANU

potrzeba STRUKTURY

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba UCZENIA SIĘ

potrzeba ROZWOJU

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba JAKOŚCI