potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba DOTYKU

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba KONTAKTU

potrzeba EMPATII

potrzeba TROSKI O INNYCH

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba WSPARCIA