potrzeba ZAUFANIA

potrzeba EMAPTII

potrzeba KONTAKTU

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba WSPARCIA

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ