potrzeby FIZYCZNE

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba KONTAKTU

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba TROSKI O INNYCH

potrzeba WSPARCIA

potrzeba EMPATII

potrzeba WSPÓŁPRACY