potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba PEWNOŚCI

potrzeba JAKOŚCI

potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba PLANU

potrzeba STRUKTURY

potrzeba PORZĄDKU