potrzeba KONTAKTU

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba SZACUNKU

potrzeba HARMONII

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba WSPARCIA

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ