potrzeba JAKOŚCI

potrzeba OPŁAKIWANIA

potrzeba CELU

potrzeba ODPOCZYNKU

potrzeba ŚWIĘTOWANIA

potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba UCZENIA SIĘ

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba PLANU

potrzeba SPONTANICZNOŚCI

potrzeba ZABAWY

potrzeba STRUKTURY

potrzeba RÓŻNORODNOŚCI

potrzeba PRZYGODY