potrzeba ZAUFANIA

potrzeba EFEKTYWNOŚCI

potrzeba UCZENIA SIĘ

potrzeba ROZWOJU

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba PASJI

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba CELU