potrzeba PRZYNALEŻNOŚCI

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba SZACUNKU

potrzeba HARMONII

potrzeba EMAPTII

potrzeba KONTAKTU

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba WSPARCIA

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ