potrzeba OPŁAKIWANIA

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba EMPATII

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba DOTYKU

potrzeba WSPARCIA

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba PRZYNALEŻNOŚCI

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba BYCIA WIDZIANYM