potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ

potrzeba WOLNOŚCI

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba EMPATII

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba PRZESTRZENI

potrzeba SZACUNKU