potrzeba HARMONII

potrzeba ZABAWY

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba PRZYGODY

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba KONTAKTU

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba EMPATII