nie chce Ci się czytać? POSŁUCHAJ

Wszyscy ludzie potrzebują ODPOWIEDZIALNOŚCI - czyli nieuchylania się od konsekwencji swoich decyzji, zachowań i wypowiadanych słów. Potrzeba ODPOWIEDZIALNOŚCI z jednej strony dotyczy Twoich decyzji, zachowań i wypowiadanych słów, a z drugiej strony ma związek z decyzjami, zachowaniami i wypowiedziami osób z Twojego otoczenia.  Potrzebę ODPOWIEDZIALNOŚCI możesz zaspokoić różnymi STRATEGIAMI.

 

Może istnieć co najmniej 8 miliardów STRATEGII do zaspokajania każdej potrzeby. Dlaczego aż tak dużo? Bo każdy człowiek na świecie może mieć inną strategię do zaspokojenia swoich potrzeb. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście STRATEGII do zaspokajania każdej swojej potrzeby.

 

Czym jest STRATEGIA? Tym co robisz, mówisz lub nawet myślisz, a także tym co robią, mówią lub myślą inne osoby w Twoim otoczeniu. 

 

Co możesz zrobić żeby zaspokoić potrzebę ODPOWIEDZIALNOŚCI? Przykładowe STRATEGIEI:

- poproś Twojego partnera żeby podejmował działania, do których się przed Tobą zobowiązał,

- poproś członków Twojej rodziny żeby podejmowali działania, do których się przed Tobą zobowiązali,

- poproś Twoich przyjaciół lub znajomych żeby podejmowali działania, do których się przed Tobą zobowiązali,

- sam podejmuj działania, do których się zobowiązałeś,

- jeżeli słowa, działania lub decyzje Twojego partnera zranią Cię, poroś żeby podjął działania, by naprawić wyrządzone Ci krzywdy,

- jeżeli słowa, działania lub decyzje członków Twojej rodziny zranią Cię, poproś żeby podjęli działania, by naprawić wyrządzone Ci krzywdy,

- jeżeli Twoje słowa, działania lub decyzje zranią kogoś, to podejmij działania, by naprawić wyrządzone innym krzywdy,

- weź na siebie konsekwencje niezaspokajania własnych potrzeb,

- weź na siebie konsekwencje niezajmowania się rozwojem samoświadomości,

- weź na siebie konsekwencje niewywiązywania się z powierzonych Ci obowiązków,

- weź na siebie konsekwencje podjętych przez Ciebie decyzji,

- weź na siebie konsekwencje wypowiedzianych słów,

- weź na siebie konsekwencje swoich działań,

...

 

Ta lista nie ma końca.

Czy któraś z wymienionych strategii jest również Twoim sposobem na zaspokajanie potrzeby ODPOWIEDZIALNOŚCI?

 

Jeżeli tak, to spróbuj zrobić jedną lub kilka rzeczy z powyższej listy. A potem sprawdź co czujesz? Jeżeli Twoje uczucia będą przyjemne to znaczy, że ta strategia pomogła Ci zadbać o potrzebę ODPOWIEDZIALNOŚCI. A może ta strategia zaspokoiła inną potrzebę, której nie byłeś świadomy?

 

Jeżeli nadal towarzyszą Ci nieprzyjemne uczucia wypróbuj inne strategie lub wróć do skróconej listy potrzeb z poprzedniej strony. Wybierz kolejną, proponowaną przeze mnie potrzebę i sprawdź, która z nich domaga się zaspokojenia.