potrzeba CELU

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba KONTAKTU

potrzeba ROZWOJU

potrzeba ODPOCZYNKU

potrzeba PRZYGODY

potrzeba ZABAWY

potrzeba RÓŻNORODNOŚCI

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba SPONTANICZNOŚCI

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba EFEKTYWNOŚCI