potrzeba RÓŻNORODNOŚCI

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba CELU

potrzeba STRUKTURY

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba ROZWOJU

potrzeba EFEKTYWNOŚCI

potrzeba UCZENIA SIĘ