potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba PLANU

potrzeba CELU

potrzeba STRUKTURY

potrzeba ODPOWIEDZIALNOŚCI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba HARMONII

potrzeba UCZCIWOŚCI

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA