potrzeba PLANU

potrzeba PASJI

potrzeba UCZENIA SIĘ

potrzeba STRUKTURY

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba EFEKTYWNOŚCI

potrzeba JAKOŚCI

potrzeba KREATYWNOŚCI