potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba WOLNOŚCI

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba NIEZALEŻNOŚCI

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba SZACUNKU

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba EMPATII

potrzeba ZROZUMIENIA