potrzeba ZAUFANIA

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba JEDNOŚCI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba EMPATII

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba WSPARCIA

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba KONTAKTU

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba BYCIA WIDZIANYM