potrzeba ŚWIĘTOWANIA

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba SPONATNICZNOŚCI

potrzeba ODPOCZYNKU

potrzeba WOLNOŚCI

potrzeba PASJI

potrzeba NIEZALEŻNOŚCI

potrzeba HARMONII

potrzeba KONTAKTU

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba ZABAWY

potrzeba PRZYGODY