potrzeba KONTAKTU

potrzeba PLANU

potrzeba STRUKTURY

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba WSPARCIA

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba HARMONII

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA

potrzeba PRZYNALEŻOŚCI