potrzeba STABILNOŚCI

potrzeba PLANU

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba PORZĄDKU

potrzeba ODPOWIEDZIALNOŚCI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba HARMONII

potrzeba UCZCIWOŚCI

potrzeba BEZPIECZEŃSTWA