potrzeba EFEKTYWNOŚCI

potrzeba ZABAWY

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba PRZYGODY

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba SPONTANICZNOŚCI

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba DZIELENIA SIĘ