potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba KONTAKTU

potrzeba TROSKI O CIEBIE

potrzeba WSPARCIA

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba TROSKI O INNYCH

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ