potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba PRZYNALEŻNOŚCI

potrzeba KONTAKTU

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba JEDNOŚCI

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba WSPÓŁPRACY