potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba KONTAKTU

potrzeba EMPATII

potrzeba WSPARCIA

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ