potrzeba PASJI

potrzeba CELU

potrzeba ROZWOJU

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba JAKOŚCI

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba RÓŻNORODNOŚCI

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba EFEKTYWNOŚCI