potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba KONTAKTU

potrzeba EMPATII

potrzeba DOCENIENIA

potrzeba DOTYKU

potrzeba CZUŁOŚCI

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba WSPÓŁPRACY

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ