potrzeba ZAUFANIA

potrzeba WOLNOŚCI

potrzeba NIEZALEŻNOŚCI

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba ZROZUMIENIA

potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba AKCEPTACJI

potrzeba BYCIA SOBĄ

potrzeba SZACUNKU

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba EMPATII