potrzeba DOCENIENIA

potrzeba PRZYNALEŻNOŚCI

potrzeba KONTAKTU

potrzeba PASJI

potrzeba CELU

potrzeba ZABAWY

potrzeba PRZYGODY

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba UCZENIA SIĘ

potrzeba POSTĘPU/REZULTATU

potrzeba ROZWOJU

potrzeba EFEKTYWNOŚCI