potrzeba ODPOCZYNKU

potrzeba KONTAKTU

potrzeba LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

potrzeba ROZWOJU

potrzeba CELU

potrzeba PRZYGODY

potrzeba WYZWAŃ

potrzeba RÓŻNORODNOŚCI

potrzeba KREATYWNOŚCI

potrzeba SPONTANICZNOŚCI

potrzeba ŚWIĘTOWANIA

potrzeba EFEKTYWNOŚCI