potrzeba BYCIA WIDZIANYM

potrzeba EMPATII

potrzeba WSPARCIA

potrzeba ZAUFANIA

potrzeba WYRAŻANIA SIĘ

potrzeba DZIELENIA SIĘ

potrzeba TROSKI O MNIE

potrzeba BYCIA SŁYSZANYM

potrzeba TROSKI O INNYCH