nie chce Ci się czytać? POSŁUCHAJ

Wszyscy ludzie potrzebują ZROZUMIENIA. Zrozumienie z jednej strony odnosi się do Twojej relacji z innymi ludźmi, w których potrafią usłyszeć, dostrzec i przyjąć z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności. Z drugiej strony ZROZUMIENIE dotyczy Ciebie samego i Twoich umiejętności dostrzegania i przyjęcia z akceptacją potrzeb, uczuć, poglądów, decyzji, wątpliwości, pragnień i trudności innych ludzi. Potrzebę ZROZUMIENIA możesz zaspokoić różnymi STRATEGIAMI.

 

Może istnieć co najmniej 8 miliardów STRATEGII do zaspokajania każdej potrzeby. Dlaczego aż tak dużo? Bo każdy człowiek na świecie może mieć inną strategię do zaspokojenia swoich potrzeb. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście STRATEGII do zaspokajania każdej swojej potrzeby.

 

Czym jest STRATEGIA? Tym co robisz, mówisz lub nawet myślisz, a także tym co robią, mówią lub myślą inne osoby w Twoim otoczeniu.

 

Co możesz zrobić żeby zaspokoić potrzebę ZROZUMIENIA? Przykładowe STRATEGIE:

- sprawdź czy Twój partner słyszy, dostrzega i przyjmuje z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to powiedz Twojemu partnerowi co chcesz zmienić w Waszej relacji,

- sprawdź czy Ty słyszysz, dostrzegasz i przyjmujesz z akceptacją potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności Twojego partnera, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy wprowadzić zmiany w Waszej relacji,

- sprawdź czy Twoja rodzina słyszy, dostrzega i przyjmuje z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to powiedz członkom Twojej rodziny co chcesz zmienić w Waszych relacjach,

- sprawdź czy słyszysz, dostrzegasz i przyjmujesz z akceptacją potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności członków Twojej rodziny, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy wprowadzić zmiany w Waszej relacji,

- sprawdź czy Twoi przyjaciele i znajomi słyszą, dostrzegają i przyjmują z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to powiedz członkom Twojej przyjaciołom lub znajomym co chcesz zmienić w Waszych relacjach,

- sprawdź czy słyszysz, dostrzegasz i przyjmujesz z akceptacją potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności Twoich przyjaciół i znajomych, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy wprowadzić zmiany w Waszych relacjach,

- sprawdź czy masz w swoim życiu taką osobę, która słyszy, dostrzega i przyjmuje z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności,

- sprawdź czy Twój terapeuta słyszy, dostrzega i przyjmuje z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności,

- sprawdź czy dostrzegasz i przyjmujesz z akceptacją swoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy traktować siebie samego z większą troską,

- sprawdź czy prowadzisz głębokie rozmowy z ludźmi, podczas których starasz się usłyszeć, dostrzec i przyjąć z akceptacją ich potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy traktować innych ludzi z większą troską,

- sprawdź czy zaglądasz w głąb siebie po to, by dostrzec i przyjąć z akceptacją Twoje potrzeby, uczucia, poglądy, decyzje, wątpliwości, pragnienia i trudności, jeżeli nie - to zastanów się co musiałoby się wydarzyć, żebyś był gotowy okazać sobie samemu większe zainteresowanie,

- zacznij prowadzić dzienniczek Twoich uczuć i potrzeb,

- zacznij prowadzić dzienniczek wdzięczności,

- zacznij pisać pamiętnik,

- weź udział w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego,

...

 

Ta lista nie ma końca.

Czy któraś z wymienionych strategii jest również Twoim sposobem na zaspokajanie potrzeby ZROZUMIENIA?

 

Jeżeli tak, to spróbuj zrobić jedną lub kilka rzeczy z powyższej listy. A potem sprawdź co czujesz? Jeżeli Twoje uczucia będą przyjemne to znaczy, że ta strategia pomogła Ci zadbać o potrzebę ZROZUMIENIA. A może ta strategia zaspokoiła inną potrzebę, której nie byłeś świadomy?

 

Jeżeli nadal towarzyszą Ci nieprzyjemne uczucia wypróbuj inne strategie lub wróć do skróconej listy potrzeb z poprzedniej strony. Wybierz kolejną, proponowaną przeze mnie potrzebę i sprawdź, która z nich domaga się zaspokojenia.