ŚWIĘTOWANIA

ZROZUMIENIA

TROSKI O INNYCH

zadbania o moje potrzeby FIZYCZNE

ENERGII

ZDROWIA

ODPOCZYNKU

BEZPIECZEŃSTWA

NIEZALEŻNOŚCI

WOLNOŚCI

STRUKTURY

PORZĄDKU

PLANU

PRZESTRZENI

JASNOŚCI

LEKKOŚCI/ŁATWOŚCI

STABILNOŚCI

SPONTANICZNOŚCI

JAKOŚCI

POSTĘPU/REZULTATU

RÓŻNORODNOŚCI

OPŁAKIWANIA

EFEKTYWNOŚCI

KREATYWNOŚCI

UCZENIA SIĘ

ROZWOJU

PASJI

ZABAWY

PRZYGODY

WYZWAŃ

CELU

ODPOWIEDZIALNOŚCI

BYCIA SOBĄ

EMPATII

JEDNOŚCI

UCZCIWOŚCI

WYRAŻANIA SIĘ

ZAUFANIA

PEWNOŚCI

DOCENIENIA

WSPARCIA

TROSKI O MNIE

SZACUNKU

WSPÓŁPRACY

AKCEPTACJI

BYCIA SŁYSZANYM

BYCIA WIDZIANYM

DOTYKU

CZUŁOŚCI

DZIELENIA SIĘ

HARMONII

PRZYNALEŻNOŚCI

KONTAKTU

Czego teraz potrzebujesz?

MIŁOŚCI