potrzeba ODPOCZYNKU

potrzeba ZDROWIA

potrzeby DOTYKU

potrzeba KONTAKTU

potrzeba MIŁOŚCI

potrzeba EMPATII