poznajmy się

rozwój

edukacja

- grupa zróżnicowana wiekowo (2,5 - 6 lat),

- wolność w ramach ustalonych zasad,

- samodzielność i niezależność w wyborze aktywności,

- każde dziecko realizuje indywidualny program nauczania,

- aktywność zawsze leży po stronie dziecka,

- nie stosujemy kar, ani nagród,

- nie oceniamy dzieci,

- podążamy za potrzebami każdego dziecka.

 

 

 Plan dnia

 7:30 – 9:15       Przychodzenie dzieci 

 9:30 – 10:00    Spotkanie na elipsie

10:00 – 12:00    Śniadanie 

10:00 – 13:00    I praca własna  

13:00 – 13:00    Spotkanie na elipsie

13:30 – 14:00    Obiad

14:00 – 15:30    Zabawy w ogrodzie

15:30 – 16:30    II praca własna

 

Podczas I pracy własnej dodatkowo odbywają się zajęcia z języka angielskiego, języka hiszpańskiego, plastyki, muzyki, zajęcia taneczne, zajęcia z języka migowego.

PRZEDSZKOLE MONTESSORI