06 września 2021

Przykazania Montessori

 1. 1.     Nigdy nie mów źle o dziecku w jego obecności, ani wtedy, gdy jest nieobecne, skup się na tym co dobre w dziecku.
 2. 2.    Nigdy nie stosuj przemocy fizycznej.
 3. 3.    Nie oceniaj, nie porównuj, nie krzycz na dziecko.
 4. 4.    Nie stosuj kar, ani nagród.
 5. 5.    Zrezygnuj z wydawania poleceń.
 6. 6.    Szanuj potrzebę wolności dziecka.
 7. 7.    Szanuj potrzebę niezależności dziecka.
 8. 8.    Szanuj prawo dziecka do odmiennego zdania.
 9. 9.    Szanuj dziecko, które popełniło błąd, jak tylko jest na to gotowe pozwól mu samodzielnie odkryć błąd i samodzielnie go naprawić.
 10. 10.   Szanuj pracujące dziecko, nie przeszkadzaj mu, nie zadawaj pytań.
 11. 11.   Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko odkładało rzeczy na miejsce, pokaż mu gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce.
 12. 12.  Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko sprzątało po sobie pokaż mu jak to zrobić.
 13. 13.  Bądź gotowy pomóc dziecku, reaguj na komunikat werbalny i niewerbalny.
 14. 14.  Pamiętaj, że zawsze możesz powiedzieć dziecku, że nie zgadzasz się na jego zachowanie, czy sposób wyrażania emocji.
 15. 15.  Dokładnie określ swoje oczekiwania.
 16. 16.  Bądź konsekwentny.
 17. 17.  Kochaj dziecko za to kim jest i za to kim nie jest.
 18.