03 stycznia 2022

Relacje społeczne

Są ludzie, którzy wzbudzają w nas pozytywne emocje, są ludzie, z którymi chcemy spędzać czas, przyjaźnić się, są też tacy, którzy nas denerwują, których nie rozumiemy, z którymi nie wchodzimy w bliższe relacje. Twoje dziecko już od najmłodszych lat wybiera swoich przyjaciół, wybiera osoby, z którymi chce się bawić oraz te, z którymi nie ma ochoty wchodzić w bliższe relacje. Nie możemy oczekiwać od naszych dzieci, by chciały spędzać czas z wszystkimi dziećmi, nie możemy oczekiwać, by chciały zaprosić na swoje urodziny wszystkie dzieci ze szkoły. Możemy jednak nauczyć je, by o swoich uczuciach względem innych mówiły w taki sposób, by nikogo nie urazić. „Mamo, nie lubię Jasia!”, nie pytajmy dlaczego, bo często tak samo jak my dorośli Twoje dziecko nie potrafi uzasadnić swoich odczuć i wyborów. Porozmawiajcie o tym, co czuje dziecko, gdy ktoś mówi, że go nie lubi, powiedz, co Ty czujesz, gdy to słyszysz. Naucz swoje dziecko odpowiednio reagować, gdy usłyszy od kogoś „nie lubię cię”. Naucz swoje dziecko mówić o swoich emocjach, pamiętaj, że każdego dnia uczy się obserwując Ciebie.

 

Przemoc fizyczna w relacjach społecznych

 

Przemoc fizyczna u małych dzieci, to przede wszystkim działania w afekcie, to także forma komunikacji, walki o niezależność i swoje miejsce w grupie. Nie oznacza to jednak, że możemy zgadzać się na takie zachowania, czy nawet je ignorować, wyrażenie dezaprobaty jest konieczne, by pomóc dziecku wytyczyć granicę pomiędzy dobrem, a złem. Często ten brak umiejętność komunikacji i stosowanie przemocy fizycznej wiąże się z niedojrzałością emocjonalną i trudnością w wyrażaniu własnych emocji w sposób werbalny. Ten stan mija wraz z wiekiem i nie jest patologiczny jeżeli dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia.  Gdy stosowanie przemocy fizycznej u małego dziecka nie wiąże się z działaniem w afekcie, nie jest również reakcją w sytuacji konfliktowej, czy wzbudzającej silne emocje, to należy niezwłocznie znaleźć przyczynę takiego zachowania, gdyż z całą pewnością nie mamy tu do czynienia z naturalnym etapem rozwojowym.