poznajmy się

rozwój

edukacja

organizacja

Stworzyliśmy miejsce, w którym nasi uczniowie są wolni. Miejsce, w którym podążamy za Ich potrzebami, wspierając Ich potencjał, kreatywność i zainteresowania.  Tu komunikujemy się empatycznie, wspierając naszych uczniów w dostrzeganiu i wyrażaniu emocji oraz potrzeb. Tu dostosowujemy metody pracy do każdego ucznia i Jego indywidualnych możliwości. Nie oceniamy tylko rozmawiamyuczymy stawiać granice. Nie stosujemy kar tylko rozmawiamy i uczymy słyszeć granice innych. Nie stosujemy nagród tylko budujemy wysokie poczucie własnej wartości i niezależność emocjonalną u każdego ucznia. Szkoła Podstawowa Montessori to nie tylko miejsce dla Twojego dziecka, ale także dla całej Waszej rodziny. Tu każdy rodzic uzyska od nas wsparcie we wszystkich trudnościach wychowawczych, których doświadcza. Spotkajmy się w Szkole Podstawowej Montessori. 

SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI