poznajmy się

rozwój

organizacja

Uczniowie podzieleni są na dwie grupy: I-III i IV-VI. Każda z grup zajmuje osobną przestrzeń wyposażoną w materiały Montessori, karty pracy, podręczniki, literaturę naukową i popularnonaukową, pomoce edukacyjne. Każdy uczeń ma indywidualny plan rozwoju.

 

W grupie I-III pracuje jeden wykwalifikowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który opiekuje się grupą na pierwszym etapie edukacyjnym oraz nauczyciele następujących przedmiotów - język polski, język angielski, muzyka, plastyka, technika, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne.

 

W grupie IV-VIII uczniowie mają zajęcia z nauczycielami z następujących przedmiotów - matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, historia i wiedza o społeczeństwie, informatyka, plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne. Uczniowie realizują program swoje klasy, a także mają możliwość realizacji programu klas wyższych.

 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie ma zadań domowych?

 

Człowiek uczy się bez przerwy, nie tylko czytając książki, poszukując informacji, zdobywając wiedzę i nowe umiejętności, ale także patrząc przez okno, obserwując przechodniów na ulicy, rozmawiając z przyjaciółmi i przypadkowymi osobami spotkanymi w sklepie, kinie, czy teatrze. Proces uczenia się, to duży wysiłek dla naszego mózgu, który potrzebuje czasu i spokoju, by przyswoić, utrwalić i zapisać nowe informacje. Bez czasu wolnego nawet najbardziej aktywny dzień, pełen bodźców i nowej wiedzy może okazać się stracony. Nasi uczniowie w szkole zdobywają wiedzę, rozwiązują zadania i poszukują informacji na nurtujące ich tematy, nie ma więc takiej potrzeby, by nauczyciele zadawali im zadania domowe. Czas po szkole mogą przeznaczyć na budowanie relacji z rodziną i przyjaciółmi, rozwijanie zainteresowań, sport, swobodną zabawę lub leniuchowanie. Potrzebują odpoczynku i relaksu, by następnego dnia ich mózgi były gotowe na zdobywanie nowej wiedzy.

 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori stosujemy oceny opisowe na wszystkich etapach edukacji?

 

Ocena numeryczna nie tylko nie motywuje do działania ale także wzbudza sprzeciw, opór, wywołuje agresję, poczucie winy lub wstyd. Nic dziwnego - w końcu jest narzędziem przemocy. W Szkole Podstawowej Montessori rozmawiając z uczniami w codziennych, ale także trudnych sytuacjach, stosujemy czystą obserwację pozbawioną osądów i sądów wartościujących. To informacje wiernie oddające rzeczywistość na temat tego, co zrobiły lub powiedziały dzieci. Nie ma tu miejsca na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są pierwszym krokiem na drodze do sformułowania informacji zwrotnej na temat postępów dziecka, rozwiązania konfliktu lub wyrażenia wdzięczności, to początek każdej komunikacji. We wszystkich klasach nauczyciele stosują oceny opisowe, które są bardzo szczegółową informacją na temat zdobytej wiedzy, umiejętności i zainteresowań każdego ucznia. Uczniowie każdego dnia uczą się dokonywać samooceny w procesie edukacyjnym.

 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie ma sprawdzianów, klasówek czy kartkówek?

 

W malej grupie nauczyciele doskonale znają każdego ucznia, mają też możliwość obserwować i monitorować postępy uczniów każdego dnia i podczas każdej rozmowy. Na podstawie swoich obserwacji dostosowują program nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Nie ma więc potrzeby sprawdzać uczniów w formie sprawdzianów, czy kartkówek. Dzięki temu nasi uczniowie nie doświadczają stresu, który negatywnie wpływa na proces przyswajania wiedzy i rozwoju.

 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori chcemy przygotować uczniów do życia, a nie tylko do egzaminów?

 

Nie mamy pojęcia jak będzie wyglądał nasz świat za 20 lat, gdy nasze dzieci dorosną. Czego powinniśmy ich nauczyć? Jaka wiedza przyda im się w życiu? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, dlatego stworzyliśmy im nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji pożądanych społecznie. Dlatego uczniowie w grupie mieszanej wiekowo uczą się robić prawdziwe rzeczy, w prawdziwym świecie. Dziecko jest budowniczym samego siebie, stopniowo staje się samodzielne i niezależne, uczy się dokonywać wyborów i samooceny, rozwija empatię i umiejętność współpracy, jest wewnętrznie zdyscyplinowane, potrafi wyrażać swoje poglądy i uczucia szanując potrzeby innych. Dzieci w Szkole Podstawowej Montessori wiedzę i umiejętności zdobywają przez doświadczenie, co pozwala im zapamiętać na długo, być może nawet na zawsze to czego się uczą z pasją, zainteresowaniem i zaangażowaniem. Chcemy, aby ci młodzi ludzie przygotowali się do życia, a nie tylko do egzaminów. Chcemy oczywiście, by zdawali egzaminy z łatwością, ale korzystając ze zdobytych wcześniej zasobów.

SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI