poznajmy się

rozwój

edukacja

- dwie grupy zróżnicowane wiekowo: I-III, IV-VIII,

- wolność w ramach ustalonych zasad,

- samodzielność i niezależność w wyborze metod zdobywania wiedzy,

- każdy uczeń realizuje indywidualny program nauczania,

- nie stosujemy kar, ani nagród,

- podążamy za potrzebami każdego ucznia,

- oceny opisowe,

- brak zadań domowych,

- brak klasówek, sprawdzianów, kartkówek,

- uczniowie dostają wsparcie w trudnościach edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych,

- mediujemy w konfliktach,

- komunikujemy się empatycznie w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga,

- szkoła jest otwarta od 7:30 do 16:30 - uczniowie kończący zajęcia wcześniej mogą przebywać na terenie szkoły do jej zamknięcia - biorąc udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i rozwojowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI