Wybierz jedno z poniższych UCZUĆ i idź dalej:

 

czuję OBOJĘTNOŚĆ

czuję BEZSILNOŚĆ

czuję SMUTEK

czuję NIEPEWNOŚĆ

czuję OSAMOTNIENIE

czuję ZAGUBIENIE

czuję ZMĘCZENIE