02 listopada 2020

Życie w zgodzie z naszą współczującą naturą

Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga składa się z czterech elementów. Naszych spostrzeżeń wyrażonych w formie czystej obserwacji, naszych uczuć i potrzeb oraz prośby, której spełnienie wzbogaca życie. Nie jest to strategia do osiągania zamierzonych celów lecz raczej sposób na życie, w którym wyrażamy siebie szczerze i jasno oraz z takim samym szacunkiem i empatią poświęcamy uwagę innym ludziom. To nie jest metoda, dzięki której rozwiązujemy konflikty, nie jest to też komunikacja, której celem jest wspieranie innych, nie jest to również droga do wyrażania naszej wdzięczności. Jest to coś więcej, to jest życie w zgodzie z nasza współczującą naturą w każdej sekundzie naszego istnienia. Jeżeli znów nawiążemy kontakt z tym, co w nas żywe, jeżeli zaczniemy patrzeć na innych przez pryzmat tego, co jest w nich żywe, to powrócimy do korzeni, przestaniemy oceniać, interpretować, krytykować i diagnozować. Nie będziemy juz więcej komunikować się językiem dominacji, ale zaczniemy dawać z serca. Weźmiemy odpowiedzialność za nasze słowa i czyny, ale nigdy za uczucia i potrzeby innych. Przestaniemy postrzegać świat w kategoriach dobry i zły ale przez pryzmat tego, co służy lub nie służy wzbogacaniu życia.  Zaczniemy odczuwać nasze emocje jako przyjemne lub nieprzyjemne i będziemy szukać ich źródła w naszych zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzebach. Zaczniemy prosić innych, a nie żądać i znajdziemy w sobie dużo przestrzeni na odmowę, bo połączymy się z jej źródłem, które wypływa z potrzeb innych ludzi. To nie znaczy, że nieprzyjemne uczucia znikną z naszego życia, że przestaniemy odczuwać gniew, irytację, złość, ale już nigdy nie będziemy mylić naszych uczuć z interpretacją cudzych poczynań.