nie chce Ci się czytać? POSŁUCHAJ

Wszyscy ludzie potrzebują UCZCIWOŚCI czyli wywiązywania się z danego słowa, prawdomówności, poszanowania Twojej własności, słyszenia Twoich granic, przestrzegania zasad obowiązujących w danej grupie. UCZCIWOŚĆ wobec siebie oznacza zaakceptowanie konsekwencji decyzji, które podejmujesz w zgodzie z samym sobą, nawet jeżeli postępujesz wbrew oczekiwaniom innych osób. Potrzebę UCZCIWOŚCI możesz zaspokoić różnymi STRATEGIAMI.

 

Może istnieć co najmniej 8 miliardów STRATEGII do zaspokajania każdej potrzeby. Dlaczego aż tak dużo? Bo każdy człowiek na świecie może mieć inną strategię do zaspokojenia swoich potrzeb. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście STRATEGII do zaspokajania każdej swojej potrzeby.

 

Czym jest STRATEGIA? Tym co robisz, mówisz lub nawet myślisz, a także tym co robią, mówią lub myślą inne osoby w Twoim otoczeniu.

 

Co możesz zrobić żeby zaspokoić potrzebę UCZCIWOŚCI? Przykładowe STRATEGIE:

- sprawdź czy w Twojej relacji partnerskiej obydwoje mówicie prawdę, wywiązujecie się z danego słowa, szanujecie wzajemnie swoją własność, słyszycie granice, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy w Twoich relacjach rodzinnych wszyscy mówią prawdę, wywiązujecie się z danego słowa, szanujecie wzajemnie swoją własność, słyszycie granice, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy w Twoich relacjach z przyjaciółmi i znajomymi wszyscy mówią prawdę, wywiązujecie się z danego słowa, szanujecie wzajemnie swoją własność, słyszycie granice, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy w Twoich relacjach z innymi ludźmi wszyscy mówią prawdę, wywiązujecie się z danego słowa, szanujecie wzajemnie swoją własność, słyszycie granice, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy masz możliwość podejmowania niezależnych decyzji, w zgodzie z samym sobą, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy możesz być niezależny w myśleniu i działaniu, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy masz możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

- sprawdź czy masz możliwość realizacji swoich pasji i rozwijania swoich zainteresowań, jeżeli nie to znajdź rozwiązania, by to zmienić,

...

 

Ta lista nie ma końca. Czy któraś z wymienionych strategii jest również Twoim sposobem na zaspokajanie potrzeby UCZCIWOŚCI? A może masz własne strategie, którymi chcesz się podzielić z innymi? Wyślij e-mailem swoje strategie, a dopiszę je do listy - rozwoj@edukacja-rozwoj.com

Twoje strategie mogą stać się inspiracją dla innych, a Ty zadbasz o potrzebę DZIELENIA SIĘ.

 

G