poznajmy się

rozwój

edukacja

organizacja

Stworzyliśmy miejsce, w którym Twoje dziecko będzie wolne. Miejsce, w którym będziemy podążać za Jego potrzebami, wspierając Jego potencjał, kreatywność i zainteresowania.  Tu komunikujemy się empatycznie, wspierając Twoje dziecko w dostrzeganiu i wyrażaniu emocji oraz potrzeb.Tu dostosowujemy program do każdego dziecka i Jego indywidualnych możliwości. Nie oceniamy tylko rozmawiamyuczymy Twoje dziecko stawiać granice. Nie stosujemy kar tylko rozmawiamy i uczymy Twoje dziecko słyszeć granice innych. Nie stosujemy nagród tylko budujemy wysokie poczucie własnej wartości i niezależność emocjonalną u każdego dziecka. Przedszkole Montessori to nie tylko miejsce dla Twojego dziecka, ale także dla całej Waszej rodziny. Tu każdy rodzic uzyska od nas wsparcie we wszystkich trudnościach wychowawczych, których doświadcza. Spotkajmy się w Przedszkolu Montessori. 

PRZEDSZKOLE MONTESSORI